422V0530000

422V0530000

422V0530000

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. 422V0530000
SERIE SHIMANO