PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. BG-DPMA-N202U
SERIE SHIMANO