ESMCENMVJ

ESMCENMVJ

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMCENMVJ
SERIE SHIMANO