ESMSHRCXC7BOALL

ESMSHRCXC7BOALL

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHRCXC7BOALL
SERIE SHIMANO