ESMSHRCXC7BOALR

ESMSHRCXC7BOALR

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHRCXC7BOALR
SERIE SHIMANO