ESMSHRCXC7BOALR

ESMSHRCXC7BOALR

ESMSHRCXC7BOALR

ESMSHRCXC7BOALR

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL NUMMER ESMSHRCXC7BOALR
GRUPPE SHIMANO