ESMSHUNCPISN36

ESMSHUNCPISN36

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN36
SERIE SHIMANO