ESMSHUNCPISN37

ESMSHUNCPISN37

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN37
SERIE SHIMANO