ESMSHUNCPISN38

ESMSHUNCPISN38

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN38
SERIE SHIMANO