ESMSHUNCPISN39

ESMSHUNCPISN39

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN39
SERIE SHIMANO