ESMSHUNCPISN40

ESMSHUNCPISN40

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN40
SERIE SHIMANO