ESMSHUNCPISN41

ESMSHUNCPISN41

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN41
SERIE SHIMANO