ESMSHUNCPISN42

ESMSHUNCPISN42

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN42
SERIE SHIMANO