ESMSHUNCPISN43

ESMSHUNCPISN43

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN43
SERIE SHIMANO