ESMSHUNCPISN44

ESMSHUNCPISN44

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN44
SERIE SHIMANO