ESMSHUNCPISN46

ESMSHUNCPISN46

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN46
SERIE SHIMANO