ESMSHUNCPISN47

ESMSHUNCPISN47

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN47
SERIE SHIMANO