ESMSHUNCPISN48

ESMSHUNCPISN48

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN48
SERIE SHIMANO