ESMSHUNCPISN49

ESMSHUNCPISN49

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN49
SERIE SHIMANO