ESMSHXC900BOAYR

ESMSHXC900BOAYR

ESMSHXC900BOAYR

ESMSHXC900BOAYR

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL NUMMER ESMSHXC900BOAYR
GRUPPE SHIMANO