EWHRIM3FRCLCM

EWHRIM3FRCLCM

EWHRIM3FRCLCM

Black Rim {24H / Rim Sticker: Monotone}

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. EWHRIM3FRCLCM
SERIE SHIMANO