EWHRIM3FRCWCM

EWHRIM3FRCWCM

EWHRIM3FRCWCM

White Rim {24H / Rim Sticker: Monotone}

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. EWHRIM3FRCWCM
SERIE SHIMANO