Rim {20H}

EWHRIM3GRECD

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. EWHRIM3GRECD
SERIE SHIMANO