Rim {21H}

EWHRIM3JRHCT

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. EWHRIM3JRHCT
SERIE Shimano Series