PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y08X98021
SERIE SHIMANO