PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y08X98031
SERIE SHIMANO