Y1M398120

Y1M398120

Y1M398120

Right Hand Adapter (M36 x 24T) Italian Thread

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y1M398120
SERIE SHIMANO