Y1ML98010

Y1ML98010

Y1ML98010

Outer Gear Fixing Bolt (M8 x 7) & Nut (4 sets)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y1ML98010
SERIE SHIMANO