Y1RT03000

Y1RT03000

Y1RT03000

Right Hand Crank Arm 175 mm for FC-M3000-8

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y1RT03000
SERIE SHIMANO