Y1RT07000

Y1RT07000

Y1RT07000

Right Hand Crank Arm 165 mm for FC-M3000-8

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y1RT07000
SERIE SHIMANO