Y1RU05000

Y1RU05000

Y1RU05000

Right Hand Crank Arm 170 mm for FC-M3000

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y1RU05000
SERIE SHIMANO