Y28V98030

Y28V98030

Y28V98030

Internal Assembly (White Coating / Axle Length 140 mm)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y28V98030
SERIE SHIMANO