PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y29B05000
SERIE SHIMANO