PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y2TB98010
SERIE SHIMANO