Y35K06000

Y35K06000

Y35K06000

Right Hand Dust Cap B for SG-C3000-7C-DX

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y35K06000
SERIE SHIMANO