Y41V98110

Y41V98110

Y41V98110

Body Cover (Right) & Fixing Bolts (M5)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y41V98110
SERIE SHIMANO