PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y45F98020
SERIE SHIMANO