PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y45F98030
SERIE SHIMANO