PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y49398020
SERIE SHIMANO