Y49V98180

Y49V98180

Y49V98180

Rim Sticker Unit (Green) for White Rim

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y49V98180
SERIE SHIMANO