Y75V13010

Y75V13010

Y75V13010

Brake Unit Fixing Nut (9.7 mm) for Axle Length 176.8 mm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y75V13010
SERIE SHIMANO