Y8V313100

Y8V313100

Y8V313100

Clamp Bolt (M5 x 14.9)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y8V313100
SERIE SHIMANO