מידע על השינויים בהודעת הגנת הנתונים

נא מצא להלן באותיות אדומות את השינויים המהותיים שבוצעו בהודעת הגנת הנתונים מתאריך אפריל 2024

 
אוג'2023 עודכן לאחרונה: אפריל 2024
4.1 מידע שאתם מציעים לנו 4.1 מידע שאתם מציעים לנו
בעת השימוש באפליקציות שלנו יש לכם את האפשרות ליהנות מהתכנים והשירותים שלנו שעשויים לדרוש או לאפשר לכם לספק לנו נתונים אישיים. הקטגוריות הספציפיות של נתונים אישיים הנוגעים בדבר תלויות באפליקציה הספציפית המעורבת, כמתואר להלן.
אם נדרש מידע מסוים כדי שנוכל לספק לכם שירות ספציפי, אנו נסמן אותו ככזה עבורנו. אי מסירת המידע לנו מביאה לחוסר האפשרות לספק לכם את השירות המבוקש.
(a)E-TUBE PROJECT
- פרטי משתמש: שם משתמש (כינוי), סיסמת כניסה (מוצפנת), מגדר, יום הולדת, כתובת בית (רמת מדינה/מחוז) וכתובת דואר אלקטרוני; ו
- מידע על אופניים: כינוי, מידע על רכיבים (שם מוצר, מספר שיני הילוכים, מספר סידורי, גרסת קושחה, יומן יחידה, מפתח העברת שם רכיב ומזהה ייחודי אוניברסלי של היחידה האלחוטית)
E-TUBE PROJECT מציע לכם את האפשרות להשתמש באפליקציה ללא כניסה. אם תבחרו באפשרות זו, לא נעבד מידע על אופניים כמידע המתייחס לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי.
(b)E-TUBE RIDE
- פרטי משתמש: שם משתמש (כינוי), סיסמת כניסה (מוצפנת). מין, יום הולדת, כתובת בית (רמת מדינה/מחוז) וכתובת דואר אלקטרוני;
- נתונים הקשורים לבריאות: מידע על דופק ומשקל; ו-
- מידע על אופניים: כינוי, מידע על רכיבים (מספר סידורי, שם ומזהה אוניברסלי ייחודי של היחידה האלחוטית), יומן רכיבה על אופניים (קו רוחב/אורך, זמן, גובה, מרחק, מהירות, קצב דיווש, מיקום הילוך, מצב סיוע, יומן שגיאות)
E-TUBE RIDE מציע לכם את האפשרות להשתמש באפליקציה ללא כניסה. אם תבחרו באפשרות זו, לא נעבד מידע הקשור לבריאות או על אופניים כמידע המתייחס לאדם טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי.
בעת השימוש באפליקציות שלנו יש לכם את האפשרות ליהנות מהתכנים והשירותים שלנו שעשויים לדרוש או לאפשר לכם לספק לנו נתונים אישיים. הקטגוריות הספציפיות של נתונים אישיים הנוגעים בדבר תלויות באפליקציה הספציפית המעורבת, ועשוי לכלול נתונים אישיים (PERSONAL DATA) כמתואר להלן.
אם נדרש מידע מסוים כדי שנוכל לספק לכם שירות ספציפי, אנו נסמן אותו ככזה עבורנו. אי מסירת המידע לנו מביאה לחוסר האפשרות לספק לכם את השירות המבוקש.
(a)E-TUBE PROJECT
- פרטי משתמש: שם משתמש (כינוי), סיסמת כניסה (מוצפנת), מגדר, יום הולדת, כתובת בית (רמת מדינה/מחוז) וכתובת דואר אלקטרוני; ו
- מידע על אופניים: כינוי, מידע על רכיבים (שם מוצר, מספר שיני הילוכים, מספר סידורי, גרסת קושחה, יומן יחידה, מפתח העברת שם רכיב ומזהה ייחודי אוניברסלי של היחידה האלחוטית)
E-TUBE PROJECT מציע לכם את האפשרות להשתמש באפליקציה ללא כניסה. אם תבחרו באפשרות זו, לא נעבד מידע על אופניים כמידע המתייחס לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי.
(b)E-TUBE RIDE
- פרטי משתמש: שם משתמש (כינוי), סיסמת כניסה (מוצפנת). מין, יום הולדת, כתובת בית (רמת מדינה/מחוז) וכתובת דואר אלקטרוני;
- נתונים הקשורים לבריאות: מידע על דופק ומשקל (דופק מקסימלי/ממוצע, משקל גוף כלול ביומן רכיבת האופניים) ו-
- מידע על אופניים: כינוי, מידע על רכיבים (מספר סידורי, שם ומזהה אוניברסלי ייחודי של היחידה האלחוטית
- יומן רכיבה על אופניים: קו רוחב/קו אורך, זמן, גובה, מרחק, מהירות, קצב דיווש, מיקום הילוך, שד. כוח, מצב סיוע, יומן שגיאות, צריכת קלוריות על סמך מידע הקשור לבריאות (קצב לב מרבי/ממוצע, משקל גוף)
E-TUBE RIDE מציע לכם את האפשרות להשתמש באפליקציה ללא כניסה. אם תבחרו באפשרות זו, לא נעבד מידע הקשור לבריאות או על אופניים או יומן רכיבה על אופניים כמידע המתייחס לאדם טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי.
4.3 מידע שאנו מקבלים ממקורות אחרים 4.3 מידע שאנו מקבלים ממקורות אחרים
ככלל אנו אוספים מידע ישירות ממכם. עם זאת, אנו מקבלים מידע אישי עליכם גם ממקורות אחרים במצבים הבאים:
SHIMANO ID ומדיה חברתית
השימוש באפליקציות שלנו אינו מצריך התחברות או יצירת פרופיל. עם זאת, ניתן לעשות זאת אם תרצו.
אם תיכנסו לאפליקציות שלנו עם מזהה SHIMANO שלכם, אנו נמזג את המידע שאנו מעבדים עליכם בקשר לאפליקציות השונות שלנו על מנת לפשט את ההרשמה לשירותים שלנו.
באפשרותכם להירשם ל-SHIMANO ID באמצעות כתובת דואר אלקטרוני או על ידי התחברות לחשבונות קיימים ברשתות מדיה חברתיות כגון Facebook, Twitter, Apple ID ו-Google.
[…]
ככלל אנו אוספים מידע ישירות ממכם. עם זאת, אנו מקבלים מידע אישי עליכם גם ממקורות אחרים במצבים הבאים:
SHIMANO ID ומדיה חברתית
השימוש באפליקציות שלנו אינו מצריך התחברות או יצירת פרופיל. עם זאת, ניתן לעשות זאת אם תרצו.
אם תיכנסו לאפליקציות שלנו עם מזהה SHIMANO שלכם, אנו נמזג את המידע שאנו מעבדים עליכם בקשר לאפליקציות השונות שלנו על מנת לפשט את ההרשמה לשירותים שלנו.
באפשרותכם להירשם ל-SHIMANO ID באמצעות כתובת דואר אלקטרוני או על ידי התחברות לחשבונות קיימים ברשתות מדיה חברתיות כגון Facebook, Apple ID ו-Google.
[…]
7. העברות נתונים בינלאומיות 7. העברות נתונים בינלאומיות
כל הנתונים שנאספו באמצעות האפליקציות יאוחסנו באופן מרכזי באיחוד האירופי ("EU") בשרתים שיסופקו על ידי AWS. כבקר נתונים (משותף), ל-SIC יש גישה למסד נתונים זה. בהתאם לכך, הנתונים האישיים שלכם יועברו ו/או ייחשפו לנמענים הממוקמים מחוץ לאזור ה-EEA ביפן, אשר הוכרה על ידי הנציבות האירופית בהחלטת ההלימה שלה (החלטת יישום הנציבות 2019/419 מיום 23 בינואר 2019) כמספקת הולם רמת הגנת מידע. AWS ממוקמת בארה"ב. החלטת הלימה של נציבות האיחוד האירופי לא קיימת עבור ארה"ב. העברת הנתונים ל -AWS כפופה לסעיפים חוזיים סטנדרטיים להעברת נתונים אישיים למעבדים הממוקמים במדינות שלישיות. ניתן לבקש עותק של הסעיפים מקצין עיבוד הנתונים. כל הנתונים שנאספו באמצעות האפליקציות יאוחסנו באופן מרכזי באיחוד האירופי ("EU") בשרתים שיסופקו על ידי AWS. כבקר נתונים (משותף), ל-SIC יש גישה למסד נתונים זה. בהתאם לכך, הנתונים האישיים שלכם יועברו ו/או ייחשפו לנמענים הממוקמים מחוץ לאזור ה-EEA ביפן, אשר הוכרה על ידי הנציבות האירופית בהחלטת ההלימה שלה (החלטת יישום הנציבות 2019/419 מיום 23 בינואר 2019) כמספקת הולם רמת הגנת מידע. AWS ממוקמת בארה"ב. העברת הנתונים ל -AWS כפופה מבוסס על מסגרת הגנת הנתונים של האיחוד האירופי-ארה"ב, שהיא החלטת הלימה של נציבות האיחוד האירופי הקובעת שארה"ב מספקת רמה נאותה של הגנת מידע. בנוסף, הושלמו סעיפים חוזיים סטנדרטיים להעברת נתונים אישיים למעבדים הממוקמים במדינות שלישיות. ניתן לבקש עותק של הסעיפים מקצין עיבוד הנתונים. למידע נוסף על העברות מידע בינלאומיות בקשר עם האפליקציות ואמצעי הגנה נאותים המיושמים למטרה זו, תוכל לפנות לקצין הגנת הנתונים ((Data Protection Officer – DPO שלנו.

נא מצא להלן באותיות אדומות את השינויים המהותיים שבוצעו בהודעת הגנת הנתונים מתאריך אוג'2023

 
ינו'2023 אוג'2023
2. בקרת נתונים 2. בקרת נתונים
Shimano Inc. ("SIC")
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577,
יפן
יחד עם SHIMANO EUROPE B.V. ("SEU")
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven,
הולנד,

SHIMANO NORTH AMERICA HOLDING, INC. ("SNAH")
One Holland, Irvine, California 92618 ארה"ב.
ו-
SHIMANO SALES CO., LTD. ("SSJ")
1-5-15 Chikukou-Shinmachi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka, 592-8331,
יפן הם הישויות האחראיות לעיבוד הנתונים האישיים שלכם ביחס ל-E-TUBE PROJECT ו-E-TUBE RIDE כבקרי נתונים משותפים (SIC, SEU, SNAH ו-SSJ יכונו ביחד להלן "אנחנו" , "שלנו" או "אותנו").
בניגוד לאמור לעיל, הבקר האחראי על עיבוד הנתונים האישיים שלכם ביחס ל-E-TUBE PROJECT ו-E-TUBE RIDE
באוסטרליה, טייוואן, ניו זילנד, דרום קוריאה, ברזיל, אינדונזיה ותאילנד הוא SIC
·         בשוויץ ישראל וטורקיה הם SIC ו-SEU,
●        ובקנדה הם SIC ו-SNAH.
אם אתם ממדינות אלה, על ידי הפניה ל-"אנחנו", "שלנו" או "אותנו" ועל ידי הפניה ל-SIC ו/או ל-SSJ ו/או ל-SNAH ו/או ל-SEU, אנו מתייחסים רק לחברה או לחברות המפורטות לעיל עבור המדינה המתאימה.
ניתן לפנות לכל בקר משותף בדואר בכתובת לעיל
Shimano Inc. ("SIC")
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577,
יפן
יחד עם SHIMANO EUROPE B.V. ("SEU")
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven,
הולנד,

SHIMANO NORTH AMERICA HOLDING, INC. ("SNAH")
One Holland, Irvine, California 92618 ארה"ב.
ו-
SHIMANO SALES CO., LTD. ("SSJ")
1-5-15 Chikukou-Shinmachi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka, 592-8331,
יפן הם הישויות האחראיות לעיבוד הנתונים האישיים שלכם ביחס ל-E-TUBE PROJECT ו-E-TUBE RIDE כבקרי נתונים משותפים (SIC, SEU, SNAH ו-SSJ יכונו ביחד להלן "אנחנו" , "שלנו" או "אותנו").
בניגוד לאמור לעיל, הבקר האחראי על עיבוד הנתונים האישיים שלכם ביחס ל-E-TUBE PROJECT ו-E-TUBE RIDE
●        באוסטרליה, טייוואן, ניו זילנד, דרום קוריאה, ברזיל, אינדונזיה תאילנד, ארגנטיה, צ'ילה, קולומביה, קוסטה ריקה, גואטמלה, הודו, מלזיה, מקסיקו, פנמה, הפיליפינם, סינגפור, אורוגוואי, ונצואלה הוא SIC,
●        בשוויץ, ישראל, טורקיה , אנדורה, בוסניה והרציגובינה, מונקה ורפובליקת דרום אפריקההם SIC ו-SEU,
●        ובקנדה הם SIC ו-SNAH.
אם אתם ממדינות אלה, על ידי הפניה ל-"אנחנו", "שלנו" או "אותנו" ועל ידי הפניה ל-SIC ו/או ל-SSJ ו/או ל-SNAH ו/או ל-SEU, אנו מתייחסים רק לחברה או לחברות המפורטות לעיל עבור המדינה המתאימה.
ניתן לפנות לכל בקר משותף בדואר בכתובת לעיל
6. מקבלי נתונים אישיים 6. מקבלי נתונים אישיים
אנו משתפים את הנתונים האישיים שלכם עם הנמענים הבאים:
·                     חברות ומפיצים אחרים בקבוצה. בהתחשב בטביעת הרגל הבינלאומית של העסק שלנו, חברות הקבוצה שלנו עובדות בשיתוף פעולה הדוק. כדי להיות מסוגל לעשות זאת, אנו משתפים נתונים, כולל נתונים אישיים, בתוך הקבוצה. המשמעות היא שהנתונים האישיים שלכם ישותפו עם חברות ומפיצים אחרים בקבוצה. ניתן למצוא רשימה של כל החברות והמפיצים בקבוצה איתם אנו חולקים את הנתונים האישיים שלכם כפי שמצורפת.
·                     נותני שירות הפועלים בשמנו. אנו מעסיקים ספקי שירות שיסייעו לנו בעסק היומיומי שלנו, כגון ספקי תמיכה ותחזוקה של IT, ספקי שרתי אינטרנט. כל ספקי השירות נדרשים מבחינה משפטית וחוזית לכבד ולציית לחוקים החלים להגנת מידע. נותני השירות שלנו כוללים:
o        ו SAP
o        Google
·                     למשתמשי אפליקציה אחרים, אם נתתם לנו את הסכמתכם לעשות זאת.
העברת הנתונים האישיים שלכם לנמענים הנמצאים במדינות שלישיות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ("EEA") כפופה להוראות המפורטות בסעיף 7 להלן ("העברות נתונים בינלאומיות").
אנו משתפים את הנתונים האישיים שלכם עם הנמענים הבאים:
·                     חברות ומפיצים אחרים בקבוצה. בהתחשב בטביעת הרגל הבינלאומית של העסק שלנו, חברות הקבוצה שלנו עובדות בשיתוף פעולה הדוק. כדי להיות מסוגל לעשות זאת, אנו משתפים נתונים, כולל נתונים אישיים, בתוך הקבוצה. המשמעות היא שהנתונים האישיים שלכם ישותפו עם חברות ומפיצים אחרים בקבוצה. ניתן למצוא רשימה של כל החברות והמפיצים בקבוצה איתם אנו חולקים את הנתונים האישיים שלכם כפי שמצורפת.
·                     נותני שירות הפועלים בשמנו. אנו מעסיקים ספקי שירות שיסייעו לנו בעסק היומיומי שלנו, כגון ספקי תמיכה ותחזוקה של IT, ספקי שרתי אינטרנט. כל ספקי השירות נדרשים מבחינה משפטית וחוזית לכבד ולציית לחוקים החלים להגנת מידע. נותני השירות שלנו כוללים:
Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, ארה"ב (ספק שירותי ענן הפועל כמפעיל משנה) ("AWS")
ו SAP, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, גרמניה (מעבד נתונים, ספק שירות לקוחות וניהול זהות IDM)
·                     למשתמשי אפליקציה אחרים, אם נתתם לנו את הסכמתכם לעשות זאת.
העברת הנתונים האישיים שלכם לנמענים הנמצאים במדינות שלישיות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ("EEA") כפופה להוראות המפורטות בסעיף 7 להלן ("העברות נתונים בינלאומיות").
7. העברות נתונים בינלאומיות 7. העברות נתונים בינלאומיות
כל הנתונים שנאספו באמצעות האפליקציות יאוחסנו באופן מרכזי באיחוד האירופי ("EU").כבקר נתונים (משותף), ל-SIC תהיה גישה למסד נתונים זה. בהתאם לכך, הנתונים האישיים שלכם יועברו ו/או ייחשפו לנמענים הממוקמים מחוץ לאזור ה-EEA ביפן, אשר הוכרה על ידי הנציבות האירופית בהחלטת ההלימה שלה (החלטת יישום הנציבות 2019/419 מיום 23 בינואר 2019) כמספקת הולם רמת הגנת מידע. תקופות שמירה כל הנתונים שנאספו באמצעות האפליקציות יאוחסנו באופן מרכזי באיחוד האירופי ("EU") בשרתים שיסופקו על ידי AWS. כבקר נתונים (משותף), ל-SIC יש גישה למסד נתונים זה. בהתאם לכך, הנתונים האישיים שלכם יועברו ו/או ייחשפו לנמענים הממוקמים מחוץ לאזור ה-EEA ביפן, אשר הוכרה על ידי הנציבות האירופית בהחלטת ההלימה שלה (החלטת יישום הנציבות 2019/419 מיום 23 בינואר 2019) כמספקת הולם רמת הגנת מידע. AWS ממוקמת בארה"ב. החלטת הלימה של נציבות האיחוד האירופי לא קיימת עבור ארה"ב. העברת הנתונים ל -AWS כפופה לסעיפים חוזיים סטנדרטיים להעברת נתונים אישיים למעבדים הממוקמים במדינות שלישיות. ניתן לבקש עותק של הסעיפים מקצין עיבוד הנתונים
נספח נספח
[…] […]
אנדורה
SHIMANO IBERIA, S.L.
Avenida Doctor Severo Ochoa 34, 28100 Alcobendas, Madrid, Spain
טל: +34 91 902 25 86
דוא”ל: info.iberia@shimano-eu.com

[…]
ארגנטיה
SHIMANO ARGENTINA SAU
ESTADOS UNIDOS 20 PISO 5 CABA, C1101AAB Argentina
טל: : 0800-345-2423

[…]
בוסניה והרצגובינה
SBM-EUROTRADE TRGOVINA DOO
Istocna Obilaznica 4, 37000 Krusevac
טל: +381 37 310 1669
דוא”ל: : info@sbm-eurotrade.com

[…]
צ'ילה
Andes Industrial Ltda
Santa Elena #1511 – Santiago
Santiago, 8360349
טל: (+56) 2 2650-3100

[…]
קולומביה
HA Bicicletas S.A
Calle 14 Nº 52 A - 187
Medellin, 050023
טל: : (+57) 4 285-5040
דוא”ל: : servicioalcliente@habicicletas.com

[…]
קוסטה ריקה
Ciclo San Nicolas S.A.
Av. 10 entre calles 4 y 6 o de la Bomba la Castellana
125 mts Este - San José, 10103
טל: (+506) 2521-6090
דוא”ל : info@ciclosannicolas.com

[…]
גואטמלה
Bicimania
Calzada la paz 18-40 zona 5 ofibodegas centro 5
bodega 123 Bicimania.
טל: (+502) 23367763

[…]
הודו
Shimano South Asia Pvt. Ltd.
No. 19, Kumarakrupa Road, Bangalore, Bangalore, Karnataka, India, 560001
טל: +91-80-4125-3331
דוא"ל sales@ssa.shimano.com.sg

[…]
מלזיה
Bike Science Sdn Bhd
No. 29 & 31, Jalan TPP 5/17,Taman Perindustrian Puchong,section 5, 47100 Puchong,Selangor, Malaysia.
טל: +603-8061-0222
פקס: +603-8062-4855
דוא"ל: lerun@lerun.com.my

[…]
מקסיקו
Shimano Latin America
Alameda Santos, 415 – 6º andar – Cj 61
Cerqueira César, São Paulo - SP, 01419-000
Brazil
דואל: contato@shimano.com.br

[…]
מונקו
SHIMANO FRANCE S.A.S.
Zone Actiparc, 777 Rue Commios, 62223 St.-Laurent-Blangy Cedex, France
טל: +33 (0)321 732525
דוא"ל l: contact-france@shimano-eu.com

[…]
פנמה
Comercial Rali, S.A.
Av. Balvoa, Edficio Sky Business, Planta Baja
Republica de Panamá, 080807
טל: (+507) 223-8054
דוא"ל : info@ralistoreonline.com

[…]
הפיליפינים
Neo Zigma Cycle Corporation
39 Kapiligan Street, Brgy. Dona Imelda, Quezon City, Philippines
דוא"ל : inquiry@zigma-sales.com

[…]
סינגפור
ד SHIMANO (SINGAPORE) PTE. LTD.
11 Bulim Walk, Singapore 648105
טל: +65-6265-4777
פקס: +65-6265-1575
דוא"ל: sales@shimano.com.sg

[…]
רפובליקת דרום אפריקה
COOLHEAT CYCLE AGENCIES (PTY) LTD.
57 Lake Road Longmeadow Business, Estate North extension no.7 Edenvale, 1609, P.O.Box 2984, Edenvale, 1610
טל: : +27 (0) 11 608 2003

[…]
אורוגאי
Villa Agreste SA
Juan Benito Blanco 975
Montevideo - 11113
טל: +598 27091549
דוא"ל : montevideo@global-cycle.com

[…]
ונצואלה
nvebica C.A.
Av.64 N° L-8 (Zona Industrial Castillito)
San Diego - Carabobo
Venezuela
טל: +58-2418716105
דוא"ל : ventas@ka

[…]