Maklumat tentang perubahan dalam notis perlindungan data

Sila dapatkan di bawah dengan warna merah perubahan material yang dibuat pada notis perlindungan data bertarikh Jun 2024

 
Versi April 2024 Versi Jun 2024
2. Pengawal data 2. Pengawal data
Shimano Inc. ("SIC")
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577, Jepun
bersama dengan
SHIMANO EUROPE B.V. ("SEU")
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven,
Belanda,

SHIMANO NORTH AMERICA HOLDING, INC. ("SNAH")
One Holland, Irvine, California 92618 A.S.A.
dan
SHIMANO SALES CO., LTD. ("SSJ")
1-5-15 Chikukou-Shinmachi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka, 592-8331, Jepun
adalah entiti-entiti yang bertanggungjawab terhadap pemprosesan Data Peribadi anda sehubungan dengan E-TUBE PROJECT dan E-TUBE RIDE sebagai pengawal data bersama (SIC, SEU, SNAH dan SSJ dirujuk bersama-sama selepas ini sebagai "kami").
- Sebagai pengecualian daripada perkara di atas, pengawal yang bertanggungjawab untuk memproses Data Peribadi anda sehubungan dengan E-TUBE PROJECT dan E-TUBE RIDE di   Australia, Taiwan, New Zealand, Korea Selatan, Brazil, Indonesia, Thailand Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, India, Malaysia, Mexico, Panama, Filipina, Singapura, Uruguay and Venezuela ialah SIC,
- Switzerland, Israel Turki, Andorra, Bosnia dan Herzegovina, Monaco, dan Republik Afrika Selatan adalah SIC dan SEU, dan
- Kanada adalah SIC dan SNAH.
Jika anda berada di negara-negara tersebut, dengan merujuk kepada "kami" dan dengan merujuk kepada SIC dan/atau SSJ dan/atau SNAH dan/atau SEU, kami hanya merujuk kepada syarikat atau syarikat-syarikat yang dinamakan di atas untuk negara masing-masing.
Anda boleh menghubungi setiap pengawal bersama melalui pos di alamat di atas.
Shimano Inc. ("SIC")
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577, Jepun
bersama dengan
SHIMANO EUROPE B.V. ("SEU")
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven,
Belanda,

SHIMANO NORTH AMERICA HOLDING, INC. ("SNAH")
One Holland, Irvine, California 92618 A.S.A.
dan
SHIMANO SALES CO., LTD. ("SSJ")
1-5-15 Chikukou-Shinmachi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka, 592-8331, Jepun
adalah entiti-entiti yang bertanggungjawab terhadap pemprosesan Data Peribadi anda sehubungan dengan E-TUBE PROJECT dan E-TUBE RIDE sebagai pengawal data bersama (SIC, SEU, SNAH dan SSJ dirujuk bersama-sama selepas ini sebagai "kami").
- Sebagai pengecualian daripada perkara di atas, pengawal yang bertanggungjawab untuk memproses Data Peribadi anda sehubungan dengan E-TUBE PROJECT dan E-TUBE RIDE di   Australia, Taiwan, New Zealand, Korea Selatan, Brazil, Indonesia, Thailand Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, India, Malaysia, Mexico, Panama, Filipina, Singapura, Uruguay, Ecuador dan Venezuela ialah SIC,
- Switzerland, Israel Turki, Andorra, Bosnia dan Herzegovina, Monaco, dan Republik Afrika Selatan adalah SIC dan SEU, dan
- Kanada adalah SIC dan SNAH.
Jika anda berada di negara-negara tersebut, dengan merujuk kepada "kami" dan dengan merujuk kepada SIC dan/atau SSJ dan/atau SNAH dan/atau SEU, kami hanya merujuk kepada syarikat atau syarikat-syarikat yang dinamakan di atas untuk negara masing-masing.
Anda boleh menghubungi setiap pengawal bersama melalui pos di alamat di atas.
Lampiran Lampiran
[…] […]
Ecuador
Águila Importaciones S.A.
Panamericana Norte y Luis H. Gordillo
Atuntaqui, 100214
(+593) 6 2530066 / +593 6 2530085
(+593) 997291777
aguilaimportaciones@gmail.com
URL: aguilaimportaciones.com/

[…]

Sila dapatkan di bawah dengan warna merah perubahan material yang dibuat pada notis perlindungan data bertarikh April 2024

 
Versi Ogos 2023 Versi April 2024
4.1 Maklumat yang anda berikan kepada kami 4.1 Maklumat yang anda berikan kepada kami
Apabila menggunakan Aplikasi kami, anda mempunyai pilihan untuk menikmati kandungan dan Perkhidmatan kami yang mungkin memerlukan atau membenarkan anda memberikan Data Peribadi kepada kami. Kategori khusus Data Peribadi berkenaan bergantung pada aplikasi tertentu yang terlibat, seperti yang diterangkan di bawah.
Jika maklumat tertentu diperlukan untuk membolehkan kami menyediakan perkhidmatan tertentu kepada anda, kami akan menandakannya sedemikian. Kegagalan untuk memberi kami maklumat akan menyebabkan kemustahilan menyediakan perkhidmatan yang diminta kepada anda.
(a)E-TUBE PROJECT
- Maklumat pengguna: nama pengguna (nama panggilan), kata laluan log masuk (disulitkan), jantina, tarikh lahir, alamat rumah (peringkat negeri/wilayah), dan alamat e-mel;
- Maklumat basikal: nama panggilan, maklumat komponen (nama produk, nombor gigi gear, nombor siri, versi perisian tegar, log unit, kunci pas nama komponen, dan Pengecam Unik Universal (‘Universally Unique Identifier‘) bagi unit tanpa wayar)
E-TUBE PROJECT menawarkan anda pilihan untuk menggunakan aplikasi tanpa melog masuk. Jika anda memilih pilihan ini, kami tidak akan memproses maklumat basikal sebagai maklumat yang berkaitan dengan seseorang yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.
(b)E-TUBE RIDE
- Maklumat pengguna: nama pengguna (nama panggilan), kata laluan log masuk (disulitkan). jantina, tarikh lahir, alamat rumah (peringkat negeri/wilayah), dan alamat e-mel;
- Data berkaitan kesihatan: maklumat kadar denyutan jantung dan berat badan; danan
- Maklumat basikal: nama panggilan, maklumat komponen (nombor serial, nama dan Pengecam Unik Universal (‘Universally Unique Identifier‘) bagi unit tanpa wayar), log tunggangan basikal (latitud/longitud, masa, ketinggian, jarak, kelajuan, kadens mengayuh, kedudukan gear, mod bantuan, log ralat)

E-TUBE RIDE menawarkan anda pilihan untuk menggunakan aplikasi tanpa melog masuk. Jika anda memilih pilihan ini, kami tidak akan memproses maklumat berkaitan kesihatan atau basikal sebagai maklumat yang berkaitan dengan seseorang yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.
Apabila menggunakan Aplikasi kami, anda mempunyai pilihan untuk menikmati kandungan dan Perkhidmatan kami yang mungkin memerlukan atau membenarkan anda memberikan Data Peribadi kepada kami. Kategori khusus Data Peribadi berkenaan bergantung pada aplikasi tertentu yang terlibat, dan mungkin secara khususnya termasuk Data Peribadi anda seperti yang diterangkan di bawah.
Jika maklumat tertentu diperlukan untuk membolehkan kami menyediakan perkhidmatan tertentu kepada anda, kami akan menandakannya sedemikian. Kegagalan untuk memberi kami maklumat akan menyebabkan kemustahilan menyediakan perkhidmatan yang diminta kepada anda.
(a)E-TUBE PROJECT
- Maklumat pengguna: nama pengguna (nama panggilan), kata laluan log masuk (disulitkan), jantina, tarikh lahir, alamat rumah (peringkat negeri/wilayah), dan alamat e-mel;
- Maklumat basikal: nama panggilan, maklumat komponen (nama produk, nombor gigi gear, nombor siri, versi perisian tegar, log unit, kunci pas nama komponen, dan Pengecam Unik Universal (‘Universally Unique Identifier‘) bagi unit tanpa wayar)
E-TUBE PROJECT menawarkan anda pilihan untuk menggunakan aplikasi tanpa melog masuk. Jika anda memilih pilihan ini, kami tidak akan memproses maklumat basikal sebagai maklumat yang berkaitan dengan seseorang yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.
(b)E-TUBE RIDE
- Maklumat pengguna: nama pengguna (nama panggilan), kata laluan log masuk (disulitkan). jantina, tarikh lahir, alamat rumah (peringkat negeri/wilayah), dan alamat e-mel;
- Data berkaitan kesihatan: maklumat kadar denyutan jantung dan berat badan (denyutan jantung maksimum/purata, berat badan termasuk dalam log tunggangan basikal);
- Maklumat basikal: nama panggilan, maklumat komponen (nombor serial, nama dan Pengecam Unik Universal (‘Universally Unique Identifier‘) bagi unit tanpa wayar), log tunggangan basikal); dan
- Log tunggangan basikal: latitud/longitud, masa, ketinggian, jarak, kelajuan, kadens mengayuh, kedudukan gear, kuasa purata, mod bantuan, log ralat, pengambilan kalori berdasarkan maklumat berkaitan kesihatan (denyutan jantung maksimum/purata, berat badan)

E-TUBE RIDE menawarkan anda pilihan untuk menggunakan aplikasi tanpa melog masuk. Jika anda memilih pilihan ini, kami tidak akan memproses maklumat berkaitan kesihatan atau basikal atau maklumat log tunggangan basikal sebagai maklumat yang berkaitan dengan seseorang yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.
4.3 Maklumat yang kami terima daripada sumber lain 4.3 Maklumat yang kami terima daripada sumber lain
Sebagai peraturan umum, kami mengumpul maklumat secara langsung daripada anda. Walau bagaimanapun, kami juga menerima Data Peribadi tentang anda daripada sumber lain dalam situasi berikut:
ID SHIMANO dan Media Sosial
Penggunaan Aplikasi kami tidak memerlukan log masuk atau mencipta profil. Walau bagaimanapun, anda boleh berbuat demikian jika anda ingin.
Jika anda log masuk ke Aplikasi kami dengan ID SHIMANO anda, kami akan menggabungkan maklumat yang kami proses tentang anda berhubung dengan Aplikasi kami yang berbeza untuk memudahkan pendaftaran bagi Perkhidmatan kami.
Anda boleh mendaftar kepada ID SHIMANO melalui alamat e-mel atau dengan menyambung dengan akaun-akaun sedia ada di rangkaian media sosial seperti Facebook, Twitter, Apple ID dan Google.
[…]
Sebagai peraturan umum, kami mengumpul maklumat secara langsung daripada anda. Walau bagaimanapun, kami juga menerima Data Peribadi tentang anda daripada sumber lain dalam situasi berikut:
ID SHIMANO dan Media Sosial
Penggunaan Aplikasi kami tidak memerlukan log masuk atau mencipta profil. Walau bagaimanapun, anda boleh berbuat demikian jika anda ingin.
Jika anda log masuk ke Aplikasi kami dengan ID SHIMANO anda, kami akan menggabungkan maklumat yang kami proses tentang anda berhubung dengan Aplikasi kami yang berbeza untuk memudahkan pendaftaran bagi Perkhidmatan kami.
Anda boleh mendaftar kepada ID SHIMANO melalui alamat e-mel atau dengan menyambung dengan akaun-akaun sedia ada di rangkaian media sosial seperti Facebook, Apple ID dan Google.
[…]
7. Pemindahan data antarabangsa 7. Pemindahan data antarabangsa
Semua data yang dikumpul melalui Aplikasi akan disimpan secara berpusat di rantau Kesatuan Eropah ("EU”) pada pelayan yang disediakan oleh AWS. Sebagai pengawal data (bersama), SIC mempunyai akses kepada pangkalan data tersebut. Oleh itu, Data Peribadi anda akan dipindahkan dan/atau didedahkan kepada penerima yang berada di luar EEA di Jepun yang telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah dalam keputusan kecukupannya (‘adequacy decision’) (‘Commission Implementing Decision 2019/419 of 23 January 2019’) bahawa tahap perlindungan data adalah mencukupi. AWS berada di Amerika Syarikat. Keputusan kecukupan oleh Suruhanjaya EU tidak wujud untuk Amerika Syarikat. Pemindahan data ke AWS tertakluk kepada klausa-klausa kontrak standard untuk pemindahan data peribadi kepada pemproses yang ditubuhkan di negara ketiga. Sesalinan klausa tersebut boleh diminta daripada pegawai pemprosesan data. Semua data yang dikumpul melalui Aplikasi akan disimpan secara berpusat di rantau Kesatuan Eropah ("EU”) pada pelayan yang disediakan oleh AWS. Sebagai pengawal data (bersama), SIC mempunyai akses kepada pangkalan data tersebut. Oleh itu, Data Peribadi anda akan dipindahkan dan/atau didedahkan kepada penerima yang berada di luar EEA di Jepun yang telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah dalam keputusan kecukupannya (‘adequacy decision’) (‘Commission Implementing Decision 2019/419 of 23 January 2019’) bahawa tahap perlindungan data adalah mencukupi. AWS berada di Amerika Syarikat. Pemindahan data ke AWS adalah berdasarkan Rangka Kerja Perlindungan Data EU-US (‘EU-US-Data Protection Framework’) yang merupakan keputusan kecukupan oleh Suruhanjaya EU yang menentukan bahawa Amerika Syarikat menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi. Selain itu, klausa-klausa kontrak standard untuk pemindahan data peribadi kepada pemproses yang ditubuhkan di negara ketiga telah dimuktamadkan. Sesalinan klausa tersebut boleh diminta daripada pegawai pemprosesan data. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pemindahan data antarabangsa berkaitan dengan Aplikasi dan perlindungan yang mencukupi yang dilaksanakan untuk tujuan ini, anda boleh menghubungi DPO kami.