KULLANIM KOŞULLARISon Güncelleme: 1 Eylül 2021

Lütfen "Kabul ediyorum"butonuna tıklamadan ve E-TUBE PROJESİ’ne ("Uygulama") erişmeden önce, bu Kullanım Koşullarını ("Koşullar") dikkatlice okuyunuz.

"E-TUBE PROJESİ Kullanım koşullarını kabul ediyorum" butonuna tıklayarak, Koşulları okumuş ve hükümleri ile bağlı olmayı kabul etmiş olduğunuzu ikrar edersiniz. Bu Koşulların bir kopyasını saklamak istiyorsanız, lütfen [https://e-tube.shimano.com/consentdocument/en-EU/etubeproject-termsofuse/] adresini ziyaret edin ve bunları kaydedin veya yazdırın.

BU KOŞULLARI BÜTÜNÜYLE KABUL ETMİYORSANIZ, UYGULAMAYA VEYA HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNE ERİŞMEMELİ VEYA KULLANMAMALISINIZ.

 • 1. Yazılımın Mülkiyeti
  Uygulama, Shimano Inc. ("Shimano", "biz", "bizim" veya "bize")tarafından size lisanslanmakta; size satılmamakta veya devredilmemektedir. Telif hakları, patentler, ticari markalar ve Uygulama, yazılımı veya kopyalarından herhangi birindeki diğer haklar ve menfaatler dahil olmak üzere tüm mülkiyet hakları yalnızca Shimano'ya veya onun lisans verenlerine aittir.
 • 2. Lisansın Kapsamı
  1. Koşulları kabul etmenize bağlı olarak; Shimano, sözleşmenin süresi boyunca işbu Koşulların hükümlerine sıkı bir şekilde uygun olmak üzere, ticari olmayan fakat sadece kişisel amaçlarınız doğrultusunda uygulamayı kullanmanız hususunda geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı bir lisansı size vermektedir. Uygulamayı yalnızca Uygulamayı kullandığınız ülkede yürürlükte bulunan tüm yasalara uygun bir şekilde kullanacaksınız.
  2. Orijinal kopyanın tüm orijinal telif hakkı ve diğer mülkiyet referanslarının korunması koşuluyla, Uygulama yazılımının makine tarafından okunabilir kopyalarını oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, Uygulamayı aynı anda birden fazla cihaz tarafından kullanılabileceği bir ağ üzerinden dağıtamaz veya kullanıma sunamazsınız. Uygulamayı devredemez, kiralayamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, yeniden dağıtamaz veya alt lisansa veremez, yahut başka bir üçüncü tarafın Web Uygulamasını kullanmasına izin veremezsiniz. Yürürlükteki yasaların emredici hükümlerinin izin verdiği haller dışında, Uygulamayı tersine mühendislik kaynak koda dönüştüremez, parçalara ayıramaz, uyarlayamaz, ayrıştıramaz veya başka bir şekilde kaynak kodu elde etmeye çalışamaz, değiştiremez yahut bu Uygulamanın türev çalışmalarını kısmen veya tamamen oluşturamaz ya da sayılan bu hususların herhangi birisini üçüncü bir tarafın yapmasına izin veremezsiniz.
  3. Shimano'ya ait patentlere, ticari markalara veya telif haklarına yapılan referansları veya bildirimleri Uygulamadan kaldıramaz veya bunları gizleyemezsiniz. Shimano ismi ve Uygulamada görüntülenen tüm ticari marka ve logolar tarafımıza aittir veya tarafımızca verilen lisans kapsamında kullanılırlar. Uygulamada görüntülenen herhangi bir ticari markanın yetkisiz kullanımı kesinlikle yasaktır.
 • 3. Sorumluluklarınız ve risk varsayımınız
  1. A. Uygulamayı giriş yaparak kullanmak için, en az 16 (on altı) yaşında olduğunuzu garanti etmektesiniz. Ülkenizde yasal rüşt yaşı altında iseniz, veliniz veya vasiniz ile birlikte işbu Koşulları gözden geçirmeniz ve Uygulamayı kullanabilmeniz için kendilerinin bu Koşulları anlayıp kabul etmeleri gerekir. Sizin veya veli yahut vasinizin, işbu Koşulları tamamen kabul etmemesi halinde, Uygulamaya veya herhangi bir kısmına erişmemeli veya kullanmamalısınız.
   B. Giriş olmadan Uygulamayı kullanmak için, yargı bölgenizde yasal rüşt yaşı altında iseniz, veliniz veya vasiniz ile birlikte işbu Koşulları gözden geçirmeniz ve Uygulamayı kullanabilmeniz için kendilerinin bu Koşulları anlayıp kabul etmeleri gerekir. Sizin veya veli yahut vasinizin, işbu Koşulları tamamen kabul etmemesi halinde, Uygulamaya veya herhangi bir kısmına erişmemeli veya kullanmamalısınız.
  2. Zararlar ve Uygulamanın kalitesi ve performansı ile ilgili tüm risk tarafınıza aittir. Herhangi bir madde veya servisin onarımı veya değiştirilmesine yönelik maliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulamanın kopyalanmasının bir sonucu olarak herhangi bir donanım, yazılım, veri veya başka herhangi bir parça ile ilgili riski siz üstlenmektesiniz. Uygulamanın doğru kurulumuna, kullanılmasına ve bu Uygulamadan elde edilen sonuçlara yönelik sorumluluk, Uygulama üzerinde herhangi bir kullanıcının oluşturduğu içerik de dâhil olmak üzere size aittir.
  3. Uygulamanın işlevleri ve özellikleri, ilişkili meta veriler de dahil olmak üzere fotoğraflar, videolar veya yorumlar gibi içerik göndermenize izin verebilir. İçerik sunmayı seçerseniz, içeriği kullanma konusunda gerekli lisansa, hakka veya izne sahip olduğunuzu garanti etmektesiniz. Sunduğunuz içerikten ve bunları yayınlamaktan yahut yayınlamanın sonuçlarından sadece siz sorumlusunuz. İçeriği Uygulamaya sunmak suretiyle, Uygulamanın özellikleri ve işlevlerinin sağlanması dâhil herhangi bir ticari amaçla, herhangi bir formatta veya ortamda, kısmen veya tamamen adı geçen içeriği kullanma, kopyalama, aktarma, dağıtma, değiştirme, türev çalışmalar oluşturma, uyarlama, silme, alt lisansa verme, diğer fikir veya çalışmalarla kombine etme, yayınlama, çevirme, kamuya açık olarak oynatma ve kamuya açık olarak görüntüleme hususlarında geri alınamaz, daimi, münhasır olmayan, telifsiz, devredilebilir, dünya çapında bir lisansı Shimano’ya verirsiniz.
  4. Uygulama hesap bilgilerinizi ve parolanızı gizli tutmaktan ve yetkisiz etkinlik de dâhil olmak üzere hesabınız altında gerçekleşen tüm etkinliklerden siz sorumludur. Hesabınızın veya şifrenizin herhangi bir yetkisiz kullanımını derhal bize bildireceğinizi kabul etmektesiniz
  5. Aşağıdakileri içeren veya aşağıdakiler ile ilgili herhangi bir içerik sunmamayı kabul etmektesiniz:
   • - Veri koruma yasalarını ihlal eden içerik;
   • - Nefret içerikli, taciz edici, saldırgan veya rahatsız edici, özellikle cinsel yönelim, ırk, cinsiyet, etnik köken, engellilik durumu veya dine dayalı herhangi bir tehdit veya hakaretten ibaret içerik;
   • - Şiddet veya pornografi, cinsel taciz veya istekler içeren içerik;
   • - Virüs, casus yazılımlar, kötücül yazılımlar, solucanlar veya iletişim ekipmanı donanımına veya yazılımına zarar vermeyi amaçlayan veya verebilme kapasitesine sahip diğer dosyalar; veya
   • - Başka herhangi bir yasa dışı içerik.
  6. İşbu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinizin veya haklarınızın hiçbirini temlik edemezsiniz.
  7. Bu Koşullarda belirtilen hükümler kapsamındaki yükümlülüklerinizin ihlalinden doğan, üçüncü kişilerce ileri sürülen hak taleplerinde Shimano, bağlı kuruluşları veya iştirakleri yahut bunların yöneticileri, yetkilileri veya çalışanları, tedarikçileri, acenteleri ve hizmet sağlayıcıları tarafından katlanılan avukatlık ücretleri dahil olmak üzere tüm kayıplar, zararlar ve tüm makul masraf ve maliyetlerden dolayı, Koşullardaki hükümlere riayet etmemeniz nedeniyle adı geçenlerin zararlarını tazmin edeceksiniz.
  8. Shimano'nun kayıt sırasında ve Uygulamanın kullanımı sırasında bilgi alabileceğini, toplayabileceğini, saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul edersiniz. Shimano, bu tür bilgileri yürürlükteki gizlilik ve veri koruma yasalarına ve Shimano'nun Veri Koruma Bildirimine (zaman zaman tadil edilebilecek şekliyle) uygun olarak işleyecektir.
 • 4. Shimano tarafından garanti verilmez
  1. Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler kapsamında izin verildiği ölçüde, Uygulama, tarafınıza "OLDUĞU GİBİ" esasına göre sağlanmış olup SHIMANO; TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ İLE ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ GARANTİSİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. Uygulamanın hatadan ari, tamamen güvenli olduğu veya kullanımının kesintisiz olacağı yahut hatasız (bug olmadan) veya virüssüz olacağı ya da başka herhangi bir yazılımla bağlantılı olarak çalışacağı konusunda hiçbir garanti verilmez.
  2. Yasalar ve yönetmelikler kapsamında izin verildiği ölçüde, Shimano, onun bağlı kuruluşları veya iştirakleri ya da onların yöneticileri, yetkilileri veya çalışanları; Uygulamayı kullanarak tarafınızca elde edilecek içeriklerdeki herhangi bir gerçeğe aykırılık, hata veya eksiklik nedeniyle, size veya başka herhangi bir tarafa karşı, herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir durumda yükümlü olmayacaklardır. Shimano, Uygulama veya köprü bağlantılı herhangi bir web sitesi veya uygulama aracılığıyla üçüncü bir tarafça sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti garanti etmez, tasdik etmez veya onlar için güvence vermez.
  3. Uygulamanın kullanımı, uyumlu bir cihaz ve internet erişimi sağlamanızı ve zaman zaman güncellemeler veya yükseltmeler yapmanızı gerektirebilir. Tüm özellikler veya hizmetler tüm pazarlarda mevcut olmayacaktır ve kapsamı sınırlı olabilir. Özelliklerin kullanılabilirliği değişebilir. Uygulama; veri planı kapsamı gibi çeşitli nedenlerle veya bakım kesintileri süresince ve diğer zamanlarda, zaman zaman kullanılamayabilir veya kesintiye uğrayabilir.
  4. Shimano, Uygulamadaki kusurların doğrudan ölüme, yaralanmaya veya fiziksel zarara neden olabileceği koşullar altında Uygulamanın herhangi bir kullanımıyla ilgili hiçbir garanti vermez.
 • 5. Sınırlı sorumluluk
  1. Shimano, Uygulamanın kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan, Shimano’nun bu tür zararın olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın veya böyle bir zararın öngörülebilir olduğu durumlarda, haksız fiil (ihmal dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın), sözleşme veya başka nedenle, yahut özel koşullardan, işin aksaması, veri kaybı, kâr kaybı, iş fırsatı veya tasarruf kaybı, cezalandırıcı, arızi, özel, dolaylı zararlardan veya netice kabilinden herhangi bir şekilde doğan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
  2. Shimano’nun bu lisanstan veya bu lisans ile ilgili, Uygulamadan veya onu kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan size karşı sorumlu olduğu tutar 100 ABD Doları (Yüz ABD Doları)'nı aşmayacaktır.
  3. İşbu Koşullarda yer alan hiçbir hükmün, Shimano’nun aşağıdakilere ilişkin sorumluluğunu sınırladığı veya muaf tuttuğu kabul edilmeyecektir:
   • (a) Shimano'nun ağır kusurundan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma,
   • (b) Dolandırıcılık veya yalan beyanda bulunma,
   • (c) Kasten kötüye kullanma veya
   • (d) Yasa gereği sınırlanamayacak veya kapsam dışı tutulamayacak başka herhangi bir yükümlülük.
  4. Üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet ihlali iddiasının soruşturulması, savunulması, çözüme kavuşturulması veya ibra edilmesine ilişkin olması dâhil, uygulama mağazası sağlayıcınızın size karşı hiçbir borcu, sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan edersiniz.
 • 6. Süre ve Fesih
  1. İşbu Koşullar, sizin tarafınızdan veya Shimano tarafından feshedilmedikçe kabul edildiği andan itibaren geçerlidir.
  2. Uygulamanın tüm kullanımını durdurarak ve bu Uygulamayı silerek, bu Koşullara dayanan sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Shimano, 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu Koşullara dayanan sözleşmeyi feshedebilir.
  3. Bu Koşullara dayanan sözleşme, bu belgedeki herhangi bir hükme uymamanız durumunda, Shimano tarafından önceden yazılı bildirimde bulunulduktan sonra kendiliğinden fesholacaktır.
  4. Fesih üzerine, Uygulamanın tüm kullanımını durduracak ve tüm kopyaları mobil cihaz(lar)ınızdan veya masaüstünüzden sileceksiniz.
  5. Doğası gereği, bu Koşullara dayalı sözleşmenin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruması amaçlanan hükümler, özellikle 1, 2, 4, 5, 6.4, 13 ve 14. maddeler, bu Koşullara dayalı sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.
 • 7. Üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleri

  Uygulama, üçüncü taraf web sitelerine bağlanmanıza ve/veya üçüncü taraf hizmetlerini kullanmanıza imkan sunabilir. Anılan web siteleri ve hizmetlerin kullanımının, ilgili web sitesi operatörleri veya hizmet sağlayıcılarının kullanım koşullarına tabi olduğunu ve bu nedenle, bu Koşulların kapsamı dışında olduğunu ve bizim sorumluluğumuz kapsamında bulunmadığını lütfen dikkate alınız. Bağlantılara tıklayarak, herhangi bir üçüncü taraf hizmetini kullanımınızdan veya herhangi bir üçüncü taraf hizmetinin içeriğinden kaynaklanan her türlü sorumluluktan bizi açıkça ibra edersiniz. Mapbox'ın Uygulamadaki kullanımı, Mapbox’ın, https://www.mapbox.com/legal/tos adresinde erişime sunulan, o sırada geçerli Hizmet Kullanım Şartlarına ve Mapbox’ın, https://assets.website-files.com/5d4296d7a839ea49599adba1/602d6bc7d45fdf55a03f3db5_Mapbox%20Service%20Terms.pdf https://www.mapbox.com/legal/privacy adresinde bulunan Gizlilik Politikası’na tabidir. Mapbox veya diğer üçüncü taraflarca sağlanan verilerden veya bunlara güvenmenizden sorumlu değiliz.

 • 8. Bu Koşullarda yapılan Değişiklikler
  1. Shimano, makul gerekçelerle herhangi bir zamanda bu Koşulları değiştirme, yerine başka koşullar getirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Bir revizyon önemli nitelikteyse, Shimano, yeni bir hükmün yürürlüğe girmesinden makul bir süre önce bildirimde bulunacaktır. Gerekli bildirim, Uygulama aracılığıyla veya başka herhangi bir makul yolla uygun bir şekilde yapılacaktır.
  2. Uygulamayı kullanmaya devam ederek, değiştirilen Koşulları ve bunlarla bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.Bu Koşullardaki değişiklik veya tadilatları kabul etmiyorsanız, Uygulamayı kullanmayı derhal bırakmalısınız.
 • 9. Bildirim

  İşbu Koşullar kapsamında Shimano’dan size veya sizden Shimano’ya yapılan herhangi bir bildirim, talep, yönlendirme, form veya diğer iletişim hedef alıcıya yazılı olarak verilecek olup, eğer alıcı sizseniz, Uygulamayı kurarken ve/veya kayıt yaptırırken belirtmiş olduğunuz mail adresinize, alıcı Shimano ise aşağıdaki adrese bildirimde bulunulacaktır:

  Shimano INC.,
  3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-City,
  Osaka, Japonya

 • 10. Bölünebilirlik maddesi

  İşbu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğuna karar verilirse, bu hüküm, yürürlükteki yasalar uyarınca mümkün olan en geniş ölçüde amaçladığı hedefleri gerçekleştirecek şekilde yorumlanacaktır. Böyle bir yorumun mümkün olmaması halinde, hüküm uygulanamaz olarak kabul edilecek, kalan hükümler tam olarak yürürlükte olmaya devam edecektir, şu şartla ki; uygulanamayan hükmün, sizin veya Shimano’nun hak veya menfaatleri bakımından esaslı bir öneme sahip olmaması gerekir.

 • 11. Tüm Koşullar

  Bu Koşullar, bu belgedeki konu ile ilgili sizin ve Shimano arasındaki tüm anlaşmayı teşkil etmekte olup, ister sözlü ister yazılı olsun bu belgedeki konu ile ilgili önceki herhangi bir anlaşma geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

 • 12. İhracat düzenlemelerine dair kanunlara ilişkin yükümlülükler

  Yazılımı size lisans verilen ülkeden ihraç eder ve kullanırsanız, geçerli ihracat veya ithalatla ilgili yasa ve yönetmeliklere uymalısınız.

 • 13. Uygulanacak hukuk ve yetkili yargı mercii
  1. Geçerlilik, yorum ve uygulanabilirlik dâhil, bu Koşullar ile, Shimano ve sizin aranızdaki ilişki, (i) kanunlar ihtilafı hükümleri ve (ii) Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması hariç olmak üzere, Japonya yasalarına tabidir.
  2. Tüm uyuşmazlıklar Japonya'daki Osaka Bölge Mahkemesi tarafından çözülecektir.
  3. Shimano, bir tüketici arabuluculuk organı nezdinde uyuşmazlık çözüm yargısal işlemlerine katılmak zorunda olmadığı gibi bu konuda istekli de değildir.
 • 14. Diğer haklar

  İşbu Koşullarda verilmemiş herhangi bir hak Shimano'ya aittir.

 • 15. İngilizce dili, işbu Koşulların hakim dili olacaktır. Bu Koşulların herhangi bir tercümesi, yerel gereksinimlere uymak için sağlanmış olup, İngilizce versiyonu ile bu tercüme arasında ihtilaf veya uyuşmazlık olması halinde, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.