УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА УСЛУГЕПоследње ажурирање: 1. септембар 2021.

Пажљиво прочитајте услове коришћења услуге („услови“) пре него што кликнете на дугме „Прихватам услове коришћења услуге E-TUBE RIDE“ и приступите апликацији E-TUBE RIDE (апликација).

Кликом на дугме „Прихватам услове коришћења услуге E-TUBE RIDE“ изјављујете да сте прочитали услове и прихватате да будете обавезани њиховим одредбама. Ако желите да сачувате копију услова, посетите [https://e-tube.shimano.com/consentdocument/en-EU/etuberide-termsofuse/] и сачувајте их или их одштампајте.

АКО НЕ ПРИХВАТАТЕ ЦЕЛОКУПНЕ ОВЕ УСЛОВЕ, НЕ ТРЕБА ДА ПРИСТУПАТЕ НИТИ ДА КОРИСТИТЕ ОВУ АПЛИКАЦИЈУ НИТИ МА КОЈИ ЊЕН ДЕО.

 • 1. Власништво над софтвером
  Shimano Inc. („Shimano“, „ми“, „наш“) вам лиценцира ову апликацију, а не продаје је нити је преноси на вас. Сва власничка права, укључујући ауторска права, патенте, жигове и сва друга права и интересе у апликацији, њеном софтверу и свим њеним копијама остају у власништву предузећа Shimano и његових давалаца лиценце.
 • 2. Опсег лиценце
  1. Сходно вашем прихватању услова, Shimano вам даје опозиву, неексклузивну, непреносиву, ограничену лиценцу за коришћење апликације искључиво у личне, некомерцијалне сврхе, строго у складу са одредбама ових услова и током трајања уговора. Користићете ову веб-апликацију само на начин усаглашен са свим важећим законима у судској надлежности у којој је користите.
  2. Можете да правите копије софтвера апликације које су читљиве машинама под условом да задржите оригиналну референцу о ауторским правима и друге референце на власништво из оригиналне копије. Међутим, не можете да дистрибуирате апликацију нити да је учините доступном преко мреже, где може да је истовремено користи више уређаја. Не можете да преносите, изнајмљујете, дајете у закуп, позајмљујете, редистрибуирате нити подлиценцирате апликацију другом лицу, нити да на ма који начин омогућите том лицу да је користи. Није дозвољен реверзни инжењеринг, декомпилирање, прилагођавање, и растављање апликације, у целини или делимично, нити ма који други начин извлачења изворног кôда, преправке и креирање изведених дела из ове апликације, у целини или делимично, нити дозвољавање неком другом да уради ма шта од наведеног, осим где је то дозвољено обавезујућим одредбама важећег закона.
  3. Не смете да уклањате ни сакривате референце и обавештења о патентима, жиговима и ауторским правима компаније Shimano из веб-апликације. Име Shimano и сви жигови и логотипи приказани на апликацији су у нашем власништву или их користимо на основу лиценце. Неовлашћено коришћење ма ког жига приказаног на овој апликацији је строго забрањено.
 • 3. Ваше одговорности и преузимање ризика
  1. А. Да бисте користили апликацију уз пријављивање, гарантујете да имате бар 16 (шеснаест) година. Ако нисте пунолетни у својој судској надлежности, онда морате да прегледате ове услове коришћења услуге са родитељем или старатељем, и то лице мора да разуме ове услове и прихвати их да бисте могли да користите апликацију. Ако ви, ваш родитељ или старатељ не прихватате целокупне ове услове, не треба да приступате нити да користите ову апликацију нити ма који њен део.
   Б. Да бисте користили апликацију без пријављивања, ако нисте пунолетни у својој судској надлежности, онда морате да прегледате ове услове коришћења услуге са родитељем или старатељем, и то лице мора да разуме ове услове и прихвати их да бисте могли да користите апликацију. Ако ви, ваш родитељ или старатељ не прихватате целокупне ове услове, не треба да приступате нити да користите ову апликацију нити ма који њен део.
  2. Сносите комплетан ризик који се односи на евентуалну штету, квалитет и учинак ове апликације. Сносите комплетан ризик који се односи на хардвер, софтвер, податке и све друге предмете који може да настане услед коришћења апликације, укључујући, између осталог, трошкове поправке или замене ма ког предмета или услуге. Преузимате одговорност за правилну инсталацију, коришћење и резултате добијене из апликације, укључујући сав садржај апликације који генеришу корисници.
  3. Функције апликације могу да вам омогуће слање садржаја, као што су фотографије, видео снимци и коментари, укључујући повезане метаподатке. Ако одлучите да шаљете садржај, гарантујете да имате потребну лиценцу, право или дозволу да користите садржај. Сносите искључиву одговорност за садржај који сте послали и све последице слања и објављивања тог садржаја. Слањем садржаја у апликацију, дајете компанији Shimano неопозиву, трајну, неексклузивну, бесплатну, преносиву, глобалну лиценцу за коришћење, копирање, емитовање, дистрибуцију, измену, креирање изведених дела, прилагођавање, брисање, подлиценцирање, комбиновање са другим идејама и делима, објављивање, превод, јавно извођење и јавни приказ тог садржаја, делимично или у целости, коришћењем ма ког формата или медијума, у ма које комерцијалне сврхе, укључујући пружање функција апликације.
  4. Одговорни сте за чување тајности података налога и лозинке за апликацију, као и за све активности које се дешавају на вашем налогу, укључујући неовлашћене активности. Слажете се да нас сместа обавестите о неовлашћеном коришћењу вашег налога или лозинке
  5. Слажете се да нећете, посредно или непосредно, слати ма какав садржај:
   • -који крши законе о заштити података;
   • -који је пун мржње, представља злостављање и/или злоупотребу, вређа, а нарочито ма какве претње или увреде које се односе на сексуалну оријентацију, расу, пол, народност, инвалидитет или религију;
   • -који садржи насиље, порнографију, сексуално узнемиравање или захтеве;
   • -који садржи вирусе, спајвер, малвер, црве, или ма које фајлове намењене или способне за оштећење хардвера или софтвера комуникационе опреме; и
   • -ма који други незаконит садржај.
  6. Не можете да пренесете иједно право или обавезу које имате по овим условима.
  7. Обештетићете компанију Shimano, њена повезана лица и филијале и њихове директоре, службенике и запослене, добављаче, агенте и добављаче услуга од свих последица вашег непоштовања ма које одредбе уговора, губитака, штета и свих разумних трошкова, укључујући накнаде адвокатима, које настану за компанију Shimano или наведена лица у случају тужбе других лица проистеклих услед кршења одредби и обавеза које имате по овим условима.
  8. Прихватате да Shimano може да прима, прикупља, складишти и користи информације током процеса регистрације и коришћења апликације. Shimano ће баратати таквим информацијама у складу са важећим законима о приватности и заштити података, као и Shimano обавештењу о заштити података (која повремено може да буде допуњена).
 • 4. Shimano не даје гаранције
  1. У мери дозвољеној применљивим законима и прописима, апликација вам се испоручује „у виђеном стању“ и Shimano се изричито одриче све гаранције, изричите или имплицитне, које се односе на апликацију, укључујући све гаранције о утрживости, погодности за одређену сврху и о некршењу права других лица. Не дају се гаранције да апликација не садржи грешке, да је потпуно заштићена, да неће доћи до ометања у коришћењу апликације, да се испоручује без грешака и вируса и да ће радити у спрези са ма којим другим софтвером.
  2. До мере дозвољене законима и прописима, компанија Shimano, њена повезана лица и филијале и њихови директори, службеници и запослени ни на који начин не сносе одговорност, директну или индиректну, према вама или ма ком другом лицу, за ма коју нетачност, грешку или дефект у садржајима које можете да преузмете коришћењем апликације. Shimano не препоручује и не гарантује за ма који производ и услугу коју друга лица нуде преко апликације или ма ког веб-сајта или апликације за коју је дат линк.
  3. За коришћење апликације је неопходно да обезбедите компатибилан уређај, приступ интернету и може да буде потребно повремено преузимање ажурирања и надоградњи. Доступност функција и услуга зависи од тржишта, а покриће може да буде ограничено. Доступност функција је подложна промени. Апликација може да повремено буде недоступна или да ради са прекидима, из више разлога, нпр. сигнал мобилног интернета, прекиди ради одржавања и сл.
  4. Shimano не гарантује да неисправности усред коришћења апликације у таквим ситуацијама неће изазвати смрт, повреду или физичко оштећење.
 • 5. Ограничена одговорност
  1. Shimano не сноси одговорност за ма какву штету насталу услед коришћења или немогућности коришћења апликације, без обзира на то да ли је компанија Shimano била обавештена о могућности настанка такве штете, или где је таква штета била предвидива, било кривично (укључујући, између осталог, немар) по уговору или на други начин, нити за штете настале услед посебних околности, прекида пословања, губитка података, губитка профита, губитка пословних прилика или уштеђевине, казнену, посредну или непосредну штету, нити одштету за непредвиђене трошкове.
  2. Одговорност компаније Shimano према вама која проистиче или која се односи на ову лиценцу, апликацију, ваше коришћење или немогућност коришћења ове апликације неће бити већа од износа од 100 USD (сто америчких долара).
  3. Ни за шта у овим условима се не може сматрати да ограничава или искључује одговорност компаније Shimano за:
   • (a)Смрт или телесну повреду изазвану тешким немаром компаније Shimano;
   • (b)Превару или погрешно представљање у сврху преваре;
   • (c)намерно непрофесионално понашање, или
   • (d)ма који други вид одговорности који није ограничен или искључен законом.
  4. Слажете се да добављач продавнице апликација према вама нема никакву одговорност или обавезу, укључујући и оне које се односе на истрагу, одбрану у судском поступку, намирење или исплату одштете тужбе другог лица због кршења интелектуалне својине.
 • 6. Важење и раскид
  1. Овај уговор важи од трена прихватања до трена кад га ви или компанија Shimano раскинете.
  2. Можете да раскинете уговор по овим условима тако што ћете престати да користите апликацију и избрисати је. Shimano може да раскине уговор по овим условима 30 дана после писаног обавештења о томе.
  3. Уговор заснован на овим условима се аутоматски раскида после претходног писаног обавештења компаније Shimano ако не поштујете ма коју одредбу из њега.
  4. По раскиду сте обавезни да прекинете коришћење апликације и да избришете све копије са својих мобилних уређаја и рачунара.
  5. Одредбе које својом природом важе и после раскида уговора заснованог на овим условима, посебно одредбе 1, 2, 4, 5, 6.4, 13 и 14, важе и после раскида уговора заснованог на овим условима.
 • 7. Ваб-сајтови и услуге других лица

  Апликација може да вам дозволи повезивање са другим веб-сајтовима и коришћење услуга других лица. Имајте у виду да је коришћење тих веб-сајтова и услуга дефинисано условима коришћења услуге оператера тих веб-сајтова / пружаоца тих услуга, и да су ван домена ових услова и наше одговорности. Кликом на такве линкове нас изричито ослобађате одговорности која може да проистекне од коришћења услуга других лица, или садржаја услуге трећих лица. Коришћење услуга компаније Mapbox у апликацији је дефинисано важећим условима коришћења услуге Mapbox на https://www.mapbox.com/legal/tos и https://assets.website-files.com/5d4296d7a839ea49599adba1/602d6bc7d45fdf55a03f3db5_Mapbox%20Service%20Terms.pdf, као и политиком приватности компаније Mapbox, доступном на https://www.mapbox.com/legal/privacy. Нисмо одговорни за податке које добавља Mapbox ни ма које друго лице, као ни на ваше ослањање на исте.

 • 8. Допуне ових услова
  1. Shimano задржава право да у свако доба из оправданих разлога измени, замени и ажурира ове услове. Ако се ради о битнијој измени, Shimano ће обезбедити разуман период између обавештења и ступања нових одредби на снагу. Неопходно обавештење ће бити дато на прикладан начин, било путем апликације или на неки други разуман начин.
  2. Настављањем коришћења апликације прихватате измењене услове. Ако не прихватате промене и преправке ових услова, морате одмах да престанете са коришћењем апликације.
 • 9. Напомена

  Свако обавештење, захтев, упутство, образац или ма који други вид комуникације од компаније Shimano ка вама или обрнуто по овим условима мора се предати циљном примаоцу у писаном облику, у вашем случају, на имејл адресу коју сте навели при инсталацији и/или регистрацији апликације, тј. послато компанији Shimano на:

  Shimano INC.,
  3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-City,
  Osaka, Japan

 • 10. Одредба о раскидивости

  Ако се за ма коју одредбу ових услова сматра да је неприменљива или неважећа, таква одредба ће се у највећој мери дозвољеној важећим законом тумачити тако да се остваре циљеви које је имала за циљ. У случају да такво тумачење није могуће, одредба ће се сматрати неприменљивом, при чему остале одредбе остају важеће, под условом да неприменљива одредба није од знатног значаја за права и бенефиције које имате ви или компанија Shimano.

 • 11. Целокупни услови

  Ови услови сачињавају цео уговор између вас и компаније Shimano који се односи на овај субјект, и сваки претходни уговор, усмени или писмени, који се односи на исти овај субјект, престаје да важи.

 • 12. Обавезе по законима који регулишу извоз

  Ако извезете и користите софтвер ван земље у којој вам је одобрена лиценца за софтвер, поштоваћете све важеће законе и прописе који се односе на увоз и извоз.

 • 13. Меродавни закон и надлежност
  1. Ови услови, укључујући њихово важење, тумачење и применљивост, као и однос између компаније Shimano и вас, регулисани су законима Јапана, без узимања у обзир на (i) сукоб закона и (ii) конвенцију Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе.
  2. Све спорове решаваће окружни суд области Осака у Јапану.
  3. Shimano нема обавезу нити жели да учествује у вансудском решавању потрошачких спорова пред телом за посредовање.
 • 14. Додатна права

  Shimano задржава сва права која нису додељена овим уговором.

 • 15. Меродавни језик ових услова је енглески. Сваки превод ових услова је обезбеђен ради усаглашавања са локалним прописима, а у случају сукоба или неуједначености између енглеске верзије или превода, меродавна је верзија на енглеском језику.