Y49V98180

Y49V98180

Y49V98180

Rim Sticker Unit (Green) for White Rim

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL NO Y49V98180
SERIES SHIMANO