Y49V98170

Y49V98170

Y49V98170

Rim Sticker Unit (Orange) for White Rim

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL NO Y49V98170
SERIES SHIMANO