BRM8000KITM8020

DEORE-XT_M8000_m

BRM8000KITM8020

DEORE-XT_M8000_m

BRM8000KITM8020

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL NO BRM8000KITM8020
SERIES SHIMANO DEORE XT M8000 Series

SERIES LINE-UP

  • Bottom Bracket Bottom Bracket
  • Brake Hydraulic Disc Brake Caliper
  • Brake Lever Hydraulic Disc Brake Lever
  • Cassette Sprocket HG Cassette Sprocket (11-speed)