ESMSHLOLBLSS

ESMSHLOLBLSS

SPECIFICHE PRODOTTO

N. MODELLO ESMSHLOLBLSS
SERIE SHIMANO
Model year 2016.0
Colore Nero/Nero