ALIVIO_T4000_m

프레스핏 타입의 버텀 브래킷

BB-MT500-PA

ALIVIO_T4000_m

BB-MT500-PA

제품 스펙

모델번호 BB-MT500-PA
시리즈 SHIMANO ALIVIO T4000 시리즈
Press-Fit BB shell width_89.5mm
Press-Fit BB shell width_92.0mm
   
Bike Type MTB
HOLLOWTECH II BB_Press-Fit type
HOLLOWTECH II BB Type Press-Fit
Press-Fit BB Shell Width 89.5mm, 92mm

시리즈 라인업

  • 브레이크 레버 유압 디스크 브레이크 레버
  • 브레이크 V-BRAKE
  • 브레이크 레버 3핑거 브레이크 레버
  • 앞변속기 다운 스윙 앞변속기(3x9단)